Aktuality

Výsledky 1. ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci

8. prosince 2016

Soutez_2016_017. prosince 2016 byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie... Mezi nejlepšími pracemi se umístila bakalářská, diplomová i dizertační práce, všechny obhájené na Katedře demografie a geodemografi PřF UK v Praze.

Známe tři finalisty soutěže o nejlepší kvalifikační práci

2. prosince 2016

top3Hlavní výbor ČDS vyhodnotil zaslané práce do soutěže o nejlepší kvalifikační práci a stanovil tři nejlepší práce - finální výsledky budou vyhlášeny v rámci Diskusního večera ČDS 7. prosince 2016.

Dny geografie 2016

27. října 2016

Logo_DG_CMYKDny geografie je název popularizační akce, která zájemcům přiblíží, čím se dnes zabývají geografové (i demografové) na vysokých školách, ve vědeckých ústavech a v praxi. Již podruhé byl program připraven ve spolupráci s Českou demografickou společností.

Nové čestné členky ČDS

25. října 2016

IMG_1573 (2)V rámci Valného shromáždění ČDS, konaného 19. října 2016, byly jmenovány novými čestnými členkami dvě výrazné demografky "albertovské" demografie: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. a doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 

Pamětní deska Felixu Koschinovi

20. října 2016

IMG_20100523_025138_RPřátelé a kamarádi doc. RNDr. Felixe Koschina, CSc., předního českého demografa, působícího na VŠE v Praze, který by býval v únoru letošního roku oslavil své 70. narozeniny, nechali umísitli ve Vysokých Tatrách pamětní desku...