Aktuality

Zpráva o úmrtí významné polské demografky

22. července 2016

Dovolujeme si s lítostí oznámit, že dne 19. července 2016 zemřela významná polská demografka prof. Janina Jóźwiak.

Pozvánka na Valné shromáždění ČDS

24. května 2016

Zveme všechny členy ČDS na Valné shromáždění, které se bude konat dne
26. května 2016 od 10.30 h v Jindřichově Hradci
, v budově Fakulty managementu VŠE v Praze.

Měníme se...

24. května 2016

Nový Hlavní výbor ČDS, který byl zvolen na Valném shromáždění v květnu 2015, se rozhodl výrazně změnit vizuální podobu loga Společnosti a připravit nové webové stránky, které budou nezávislé na jiné organizaci (doposavad v rámci portálu PřF UK v Praze) a budou vhodým komunikačním prostředkem mezi Společností, jejími členy, ale i dalšími zájemci o demografii, kteří zavítají na naše stránky.

Příprava nových www stránek

24. května 2016

Připravujeme pro Vás nové www stránky! Již brzy pro Vás spustíme kompletní nové stránky České demografické společnosti.