Pravidla

Česká demografická společnost

vyhlašuje

7. ročník soutěže o nejlepší kvalifikační práci

za akademický rok 2021/2022

 

Pravidla

 • Do soutěže je možné přihlásit obhájené bakalářské, diplomové i doktorské práce z oboru Demografie nebo jiných příbuzných oborů (s tématem práce, které se věnuje populační problematice, tj. např. z oborů sociologie, geografie, epidemiologie, ekonomie…), jejichž obhajoba proběhla v akademickém roce 2021/2022.
 • V případě, že se v prvních dvou kategoriích (bakalářské a diplomové práce) do soutěže přihlásí vždy minimálně pět prací, budou v každé kategorii vybrány tři nejlepší práce, jejichž autoři budou odměněni (1. místo se pojí s odměnou 3 tis. Kč, 2. místo s odměnou 2 tis. Kč a 3. místo s odměnou 1 tis. Kč); v případě, že se v dané kategorii přihlásí méně než pět prací (ale minimálně dvě), bude vyhlášen vždy pouze vítěz, který si odnese ocenění a odměnu ve výši 3 tis. Kč.
 • V poslední kategorii (doktorské práce) bude oceněna jen nejlepší práce (odměna ve výši 3 tis. Kč), pokud se přihlásí minimálně dvě dizertační práce. 
 • Pokud to epidemiologická situace umožní, vyhlášení výsledků proběhne na setkání v prosinci 2022, při němž by každý z vybraných autorů nejlepších kvalifikačních prací dostal prostor na prezentaci své práce v maximální délce 15 minut. Přítomní posluchači posléze budou mít možnost hlasovat o tzv. Cenu publika pro nejlepší prezentaci (napříč všemi kategoriemi), která bude spojena s dalším oceněním (poukázka do knihkupectví ve výši 1 tis. Kč). V případě nepříznivě epidemiologické situace budou soutěžící o formě vyhlášení výsledků organizátory předem informováni.
 • Oceněné práce a jejich abstrakty budou následně zveřejněny na webových stránkách ČDS.
Termín pro přihlášení soutěžní práce je pátek 21. 10. 2022


Jak přihlásit práci do soutěže:

 • Do soutěže může svou práci přihlásit sám autor nebo jeho školitel, některý z oponentů, člen příslušné oborové rady nebo vedoucí katedry, kde obhajoba probíhala.
 • Pro přihlášení je třeba zaslat:
  • (1a) soutěžní práci v pdf souboru; v samostatných souborech pak:
  • (1b) přílohy práce
  • (1c) abstrakt
  • (2) posudky
  • (3) údaje o autorovi (jméno, e-mailová adresa, specifikace studovaného oboru, studijního programu a vysoké školy, hodnocení práce, datum konání obhajoby a státní zkoušky, jméno školitele a oponentů).
 • Nezapomeňte přiložit stručné zdůvodnění, proč by práce měla být oceněna jako nejlepší: její silné stránky a přínos oboru demografie (maximální rozsah 1 strana A4).
 • Vše zašlete na e-mailovou adresu soutez@czechdemography.cz do výše uvedeného termínu. Výherci této soutěže budou informováni prostřednictvím emailové pošty nejpozději do 2. 12. 2022.

Pravidla ve formátu pdf