PROGRAM 52. KONFERENCE ČDS

ČDS_konference_2023_Program52. konference ČDS = 33 ústních příspěvků a 14 posterů!
2 odborné sekce:
důchodová reforma, demografické souvislosti asistované reprodukce; další prezentovaná témata: sčítání lidu, vliv covid-19 na reprodukční chování, demografická data, regionální demografie, demografické stárnutí, socioekonomické aspekty, demografický výzkum v širších souvislostech… Bohatý doprovodný program... Těšíme se na viděnou v Hradci Králové!

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 1. května 2023