Aktuality

Měníme se...

24. května 2016

Nový Hlavní výbor ČDS, který byl zvolen na Valném shromáždění v květnu 2015, se rozhodl výrazně změnit vizuální podobu loga Společnosti a připravit nové webové stránky, které budou nezávislé na jiné organizaci (doposavad v rámci portálu PřF UK v Praze) a budou vhodým komunikačním prostředkem mezi Společností, jejími členy, ale i dalšími zájemci o demografii, kteří zavítají na naše stránky.

Příprava nových www stránek

24. května 2016

Připravujeme pro Vás nové www stránky! Již brzy pro Vás spustíme kompletní nové stránky České demografické společnosti.