Zpráva o rodině 2017 – od materiálního zajištění po (harmonické) rodinné vztahy

Přednáší: PhDr. Věra Kuchařová, CSc., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Hlavní rubrika: Diskusní večery
Rubriky: Diskusní večery
Datum: 21. listopadu 2018 od 16:30 do 18:00
Místo: VŠE v Praze, Nová budova, 4. patro, místnost 473 NB
Organizátor: HV ČDS

Od roku 2004, kdy byla vydána Ministerstvem práce a sociálních věcí Národní zpráva o rodině, nebyla zpracována komplexnější studie o situaci rodin v České republice, a proto MPSV zadalo v roce 2016 úkol vypracovat novou souhrnnou zprávu. Ujal se ho VÚPSV, v.v.i. po projednání základních obsahových rysů v Odborné komisi pro rodinnou politiku, ustavenou při MPSV. Zpráva je koncipována tak, aby zahrnula nejčastěji se vyskytující formy rodinného soužití, ale i ty, které jsou význam­né pro svá specifika, a také aby postihla jak trvalé rysy českých rodin, tak jejich zásadnější změny pod vlivem měnících se společensko-ekonomických a kulturních podmínek.

Za uvedené období se rozšířilo spektrum forem rodinného soužití, které jsou výsledkem rozmanitých životních voleb a preferencí, ale také snižující se stability rodin a proměnlivosti životních a rodinných drah. Zvýšila se pravděpodobnost, že rodiny budou vystaveny rizikům ekonomickým, sociálním a psychologickým, které rodinu oslabují z hlediska plnění základních rodin­ných funkcí. Je proto třeba trvale sledovat, nakolik se dnešní rodiny zvládnou vypořádat s riziky, kterým čelí, ale také to, nakolik společnost dokáže eliminovat příčiny vzniku těchto rizik.

pozvánka na DV

přednáška