Pravidla

Česká demografická společnost

vyhlašuje

4. ročník soutěže o nejlepší kvalifikační práci

za akademický rok 2018/2019

 

 

Pravidla

 • Do soutěže je možné přihlásit obhájené bakalářskédiplomovédoktorské práce z oboru Demografie nebo jiných příbuzných oborů (s tématem práce, které se věnuje populační problematice, tj. např. z oborů sociologie, geografie, epidemiologie, ekonomie…), jejichž obhajoba proběhla v akademickém roce 2018/2019.
 • V případě, že se v prvních dvou kategoriích (bakalářské a diplomové práce) do soutěže přihlásí vždy minimálně pět prací, budou v každé kategorii vybrány tři nejlepší práce, jejichž autoři budou odměněni (1. místo se pojí s odměnou
  3 tis. Kč, 2. místo s odměnou 2 tis. Kč a 3. místo s odměnou 1 tis. Kč); v případě, že se v dané kategorii přihlásí méně než pět prací (ale minimálně dvě), bude vyhlášen vždy pouze vítěz, který si odnese ocenění a odměnu ve výši 3 tis. Kč.
 • V poslední kategorii (doktorské práce) bude oceněna jen nejlepší práce (odměna ve výši 3 tis. Kč), pokud se přihlásí minimálně dvě dizertační práce. 
 • Vyhlášení výsledků proběhne v rámci posledního diskusního večera roku 2019 (11. prosince 2019), při němž každý z vybraných autorů nejlepších kvalifikačních prací dostane prostor na prezentaci své práce v maximální délce 15 minut. Přítomní posluchači posléze budou mít možnost hlasovat o tzv. Cenu publika pro nejlepší prezentaci (napříč všemi kategoriemi), která bude spojena s dalším oceněním (poukázka do knihkupectví ve výši 1 tis. Kč).
 • Oceněné práce a jejich abstrakty budou následně zveřejněny na webových stránkách ČDS.
Termín pro přihlášení soutěžní práce je středa 23. 10. 2019


Jak přihlásit práci do soutěže:

 • Do soutěže může svou práci přihlásit sám autor nebo jeho školitel, některý z oponentů, člen příslušné oborové rady nebo vedoucí katedry, kde obhajoba probíhala.
 • Pro přihlášení je třeba zaslat (1a) soutěžní práci v pdf souboru, v samostatných souborech pak (1b) přílohy práce, její (1c) abstrakt, (2) posudky a (3) údaje o autorovi (jméno, e-mailová adresa, specifikace studovaného oboru, studijního programu a vysoké školy, hodnocení práce, datum konání obhajoby a státní zkoušky, jméno školitele a oponentů).
 • Nezapomeňte přiložit stručné zdůvodnění, proč by práce měla být oceněna jako nejlepší: její silné stránky a přínos oboru demografie (maximální rozsah 1 strana A4).
 • Vše zašlete na e-mailovou adresu soutez@cz do výše uvedeného termínu. Výherci této soutěže budou informováni prostřednictvím emailové pošty nejpozději do 4. 12. 2019.

Pravidla ve formátu pdf