Výsledky 2. ročníku

Výsledky druhého ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie:

  • do soutěže bylo přihlášeno celkem 12 kvalifikačních prací:
  • 4x bakalářská práce, 7x diplomová a 1x dizertační
  • komise hodnotila kvalitu a přínos práce s ohledem na její typ

 

1. místo

Mgr. Vojtěch Říha

za práci
Vybrané metodické přístupy k tvorbě regionální populační prognózy:
případová studie na úrovni Jihočeského kraje“

diplomová práce obhájená na KDGD PřF UK
; vedoucí práce: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde)

2. místo

Mgr. Albína Malinová (roz. Řezníčková)

za práci

„Typologie plodnosti států Evropské unie

dizplomová práce obhájená na KDGD PřF UK;
vedoucí práce: prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

(Všechny relevantní dokumenty, tj. text práce, abstrakt, posudky vedoucího i oponenta, záznam o průběhu obhajoby, lze získat v Repozitáři závěrečných prací Univerzity Karlovy - zde)

3. místo

Ing. Kornélia Svačinová, Ph.D. 
(roz. Csefalvaiová)

za práci

„Demencia v Českej republike: vývoj, projekcia a rizikové faktory

dizertační práce obhájená na FIS VŠE v Praze;
školitel: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.

Práci je možné stáhnout zde.Všem výhercům gratulujeme!

P1050979

Děkujeme všem účastníkům soutěže za přihlášení své práce
a těšíme se na další ročník soutěže.2. ročník soutěže byl realizová také díky finanční podpoře Rady vědeckých společností České republiky v rámci Akademie věd ČR. Děkujeme.