Pravidla

Česká demografická společnost

vyhlašuje 

Soutěž o nejlepší kvalifikační práci

za akademické roky
2014/2015 a 2015/2016

 


 

Pravidla

  • Do soutěže je možné přihlásit úspěšně obhájené bakalářské, diplomové i doktorské práce z oboru Demografie nebo jiných příbuzných oborů, jejichž obhajoba proběhla v akademickém roce 2014/2015 (říjen 2014 až září 2015) nebo 2015/2016 (říjen 2015 až září 2016).
  • Z přihlášených prací budou vybrány až tři nejlepší práce, jejichž autoři budou vyhlášeni v rámci posledního diskusního večera roku 2016 (7. prosince 2016) a finančně odměněni (1. místo se pojí s odměnou 5 tis. Kč, 2. místo s odměnou 3 tis. Kč a 3. místo s odměnou 2 tis. Kč). Oceněné práce a jejich abstrakty budou následně zveřejněny na webových stránkách České demografické společnosti.
  • Do soutěže může svou práci přihlásit sám autor nebo jeho školitel, některý z oponentů, člen příslušné oborové rady nebo vedoucí katedry, kde obhajoba probíhala.
Termín pro přihlášení soutěžní práce je 5. 11. 2016


Jak přihlásit práci do soutěže:

  • Pro přihlášení je třeba zaslat (1a) soutěžní práci v pdf souboru, v samostatných souborech pak (1b) přílohy práce, její (1c) abstrakt, (2) posudky a (3) údaje o autorovi (jméno, e-mailová adresa, specifikace studovaného oboru, studijního programu a vysoké školy, hodnocení práce, datum konání obhajoby a státní zkoušky, jméno školitele a oponentů).
  • Nezapomeňte přiložit stručné zdůvodnění, proč by práce měla být oceněna jako nejlepší: její silné stránky a přínos oboru demografie (maximální rozsah 1 strana A4).
  • Vše zašlete na e-mailovou adresu soutez@czechdemography.cz do výše uvedeného termínu.
  • Výherci budou informováni do 30. 11. 2016.

Pravidla ve formátu pdf