Primární péče o děti v ČR

DV_CDS_2018-02-21_Primarni-peceZveme všechny zájemce na diskusní večer ČDS na téma "Primární péče o děti v ČR". Hlavním přednášejícím bude MUDr. Hana Cabrnochová, MBA z katedry Praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha a z Odborné společnosti praktického dětského lékařství ČLS JEP. Diskutována bude aktuální problematika nejen snižujícího počtu praktických dětských lékařů, problémy/faktory, které za vývojem tohoto segmentu zdravotní péče stojí, ale také jeho vztah s populačním vývojem aj. 

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 11. února 2018