Primární péče o děti v ČR

přednáší: MUDr. Hana Cabrnochová, MBA (katedra Praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ Praha; Odborná společnost praktického dětského lékařství ČLS JEP)

Hlavní rubrika: Diskusní večery
Rubriky: Diskusní večery
Datum: 21. února 2018 od 16:30 do 18:00
Místo: PřF UK, Albertov 6, Praha 2; učebna Z1

Systém péče o dítě v České republice je postaven na existenci základního článku, registrujícího Praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD). Jeho rolí by mělo být nejen léčení akutně nemocných dětí, ale i provádění preventivních prohlídek a očkování.

PLDD léčí onemocnění v rozsahu svých kompetencí a možností poskytovatele ambulantní zdravotní péče, v odůvodněných nebo závažných případech odesílá dítě na další specializovaná vyšetření, případně k hospitalizaci. Ze všech vyšetření a ošetření na jiných pracovištích dostává zprávu, kterou zakládá do zdravotní dokumentace a archivuje jí u registrovaných dětí ve věkové kategorii od narození do 19 - ti let.

Vývoj populace, porodnost v ČR, regionální rozvoj v různých lokalitách ČR, systém úhrady primární péče, požadovaná dostupnost konkrétní zdravotní péče, to vše jsou faktory ovlivňující počty PLDD. Podle počtu zájemců o obor, lékařů hlásících se ke konkrétní atestační zkoušce nebo u kterých je možné dosáhnout způsobilosti k výkonu této činnosti, lze predikovat možnosti zajištění sítě a dostupnosti PLDD v rámci ČR.

Pozvánka