Aktuality

European Demographic Data Sheet 2016

8. září 2016

EPD

Nejnovější přehled demografických údajů poskytuje komplexní pohled na klíčové demografické ukazatele a hlavní populační trendy pro všechny evropské země. Navštivte stránky http://www.populationeurope.org/.

Obhajoba dizertačních prací z demografie

5. září 2016

Zveme všechny zájemce na obhajoby tří dizertačních prací z oboru demografie, které proběhnout v průběhu září 2016. 

Zpráva o úmrtí významné polské demografky

22. července 2016

Dovolujeme si s lítostí oznámit, že dne 19. července 2016 zemřela významná polská demografka prof. Janina Jóźwiak.

Pozvánka na Valné shromáždění ČDS

24. května 2016

Zveme všechny členy ČDS na Valné shromáždění, které se bude konat dne
26. května 2016 od 10.30 h v Jindřichově Hradci
, v budově Fakulty managementu VŠE v Praze.

Měníme se...

24. května 2016

Nový Hlavní výbor ČDS, který byl zvolen na Valném shromáždění v květnu 2015, se rozhodl výrazně změnit vizuální podobu loga Společnosti a připravit nové webové stránky, které budou nezávislé na jiné organizaci (doposavad v rámci portálu PřF UK v Praze) a budou vhodým komunikačním prostředkem mezi Společností, jejími členy, ale i dalšími zájemci o demografii, kteří zavítají na naše stránky.