Společnost a prostor

Katedra geografie a Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci si Vás dovolují pozvat na konferenci Společnost a prostor.

Konference se uskuteční ve středu 3. 4. 2019 (zahájení v 10:00 hodin). V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, pošlete vyplněnou přihlášku na konferenci, a to nejpozději 28. 2. 2019 (viz příloha).

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 3. dubna 2019
Místo: Univerzita Palackého v Olomouci
Organizátor: Univerzita Palackého v Olomouci

Máte-li zájem na konferenci vystoupit, vyplňte v přihlášce i kolonku název a stručná anotace příspěvku.

Geografie (sociální geografie) i sociologie řeší podobná výzkumná témata. Cílem konference je diskutovat otázky společného interdisciplinárního výzkumu dynamicky se měnící společnosti i prostoru, ve kterém žijeme.

Konference bude otevřena hlavními referáty vedoucích pořádajících kateder. Následovat budou referáty dalších vystupujících a diskuse. Konference bude jednodenní.


Organizační výbor konference:
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D.
doc. PhDr. Helena Kubátová, PhD.
doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D.
Mgr. David Fiedor, Ph.D.