Mimořádné Valné shromáždění ČDS

HV ČDS svolává mimořádné Valné shromáždění. Mezi hlavní body jednání bude patřit schválení nových Stanov Společnosti, volba nového Hlavního výboru ČDS a volba čestných členů Společnosti. Více informací zde.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 19. října 2016 od 16:30 do 18:30
Místo: PřF UK, Albertov 6, Praha, posluchárna Věž
Organizátor: Hlavní výbor ČDS
Web: /aktuality/pozvanka-na-mimoradne-valne-shromazdeni/