Stárnutí společnosti, aneb výzva nejen pro důchodový systém

Panelová diskuse nad aktuální otázkou demografického stárnutí společnosti, dopadů tohoto procesu do různých oblastí života společnosti (veřejné sféry) a výzev s tím spojených. Diskutovány budou základní trendy vývoje stárnutí, postavení Česka v porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa, nastínění alternativních metod k měření stáří nebo stárnutí populace, stejně jako aktuální pohledy a příprava na stárnutí v oblasti strategických a legislativních dokumentů, dopady zvyšujícího se počtu seniorů např. na systémy poskytování sociální péče apod.

Hlavní rubrika: Diskusní večery
Rubriky: Diskusní večery
Datum: 15. listopadu 2017 od 16:30 do 18:00
Místo: VŠE v Praze, Nová budova, 4. patro, místnost 468 NB
Organizátor: Hlavní výbor ČDS

Svou účast přislíbili následující panelisté:

  • Tomáš Kučera (PřF UK, katedra demografie a geodemografie)
  • Jana Maláčová (MPSV ČR, odbor rodinné politiky a politiky stárnutí)
  • Jiří Šatava (IDEA CERGE-EI)
  • Jan Lorman (Život 90)
  • Michaela Klapková (PřF UK, katedra demografie a geodemografie)

Pozvánka ve formátu pdf.

Diskusní večery ČDS jsou určené nejen pro členy Společnosti,
ale i pro ostatní zájemce o danou problematiku.

Mapa s místem konání diskusního večera