Problematika zjišťování národnosti při sčítáních lidu v minulosti a dnes

Záměrem panelové diskuse je zamyslet se nad funkcí a smyslem otázky na národnost jak z historického hlediska, tak optikou nově připravovaného sčítání lidu pro rok 2021.

Hlavní rubrika: Diskusní večery
Rubriky: Diskusní večery
Datum: 18. dubna 2018 od 16:30 do 18:00
Místo: PřF UK, Albertov 6, Praha 2; učebna Z1
Organizátor: Hlavní výbor ČDS

Debatovány budou především následující témata:

  • Odlišnosti v definici národnosti (mateřského jazyka)
  • Obligátnost x dobrovolnost odpovědi na otázku o národnosti
  • Možnost uvedení více údajů pro mateřský jazyk a národnost
  • Význam a smysl národnostní statistiky

Svou účast přislíbili následující panelisté:

  • Mgr. Petr Kadlec, Ph. D., Centrum pro hospodářské a sociální dějiny, Filozofická fakulta OÚ
  • prof.  PhDr. Pavel Kladiwa, Ph.D., Katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity
  • Ing. Jiřina Růžková, ČSÚ, v letech 1985–2011 předsedkyně redakční rady časopisu Demografie
  • Ing. Josef Škrabal, v letech 2005-2017 ředitel Odboru statistiky obyvatelstva, ČSÚ
  • doc. PhDr. Alice Velková, Ph.D., Katedra demografie a geodemografie, Přírodovědecká fakulta UK

povzánka