Je naše společnost připravena na řešení důsledků stárnutí populace?

Přednáška v rámci Diskusního večera ČDS. Přednáší doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV), člen katedry demografie FIS VŠE v Praze a člen Hlavního výboru ČDS.

Hlavní rubrika: Diskusní večery
Rubriky: Diskusní večery
Datum: 18. ledna 2017 od 16:30 do 18:00
Místo: VŠE v Praze, místnost 473 NB
Organizátor: HV ČDS