Generační pohled na zvýšenou úmrtnost mužů v mladém věku

přednáší: Ing. Petr Mazouch, Ph.D. (Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze)

Hlavní rubrika: Diskusní večery
Rubriky: Diskusní večery
Datum: 21. března 2018 od 16:30 do 18:00
Místo: PřF UK, Albertov 6, Praha 2; učebna Z1

Zvýšená úmrtnost mužů v mladém věku, na pomezí puberty a dospělosti, případně také někdy v literatuře označováno termínem "mladá dospělost", je faktem známým. Je také známo, že tento úmrtnostní "skok" je doménou mužů a u žen pozorován není. Příspěvek se věnuje analýze tohoto jevu z nezvyklého pohledu generace a zejména vývoje mezi generacemi mužů v ČR.

V čase je zřetelně znát posun úrovně úmrtnosti do nižších úrovní, což má vliv také na tento úmrtnostní vrchol, který je pro mladší generace nižší než pro generace starší. Je tedy pravdou, že dnešní muži již nemají tak vysoké riziko úmrtnosti v mladém věku, jako měli jejich otcové nebo dědové?

Pozvánka v pdf.