Analýza pravděpodobnosti invalidity v České republice a jejích krajích

Přednáší: Bc. Jiří Novák, student navazujícího magisterského studia FIS VŠE, obor Statistika, spolupracovník konzultanské společnosti Tools4F.

Hlavní rubrika: Diskusní večery
Rubriky: Diskusní večery
Datum: 17. dubna 2019 od 16:30 do 18:00
Místo: PřF UK, Albertov 6, posluchárna Z1
Organizátor: HV ČDS

Riziko invalidity patří mezi nejčastěji pojišťované pojistné události. Znalost nastání invalidity v průběhu života člověka tak významně ovlivňuje např. nastavení pojistného, výši reálných technických rezerv a související rizika pojišťovací/zajišťovací společnosti – je tedy velmi důležitá pro účinné ekonomické řízení pojišťovny.

V prezentované analýze si autoři dali za cíl odhadnout pravděpodobnost nastání invalidity; tedy pravděpodobnost, že člověk na začátku roku zdravý se v daném roce stane invalidním, dále prozkoumat její historický vývoj a rozdíly pravděpodobnosti invalidity podle stupňů diagnoz dle WHO.