Zemřela PhDr. Pavla Horská, CSc.

Pavla HorskáS velikým zármutkem jsme se koncem roku 2021
dozvěděli, že nás opustila ve věku nedožitých 95 let významná představitelka české historické demografie
PhDr. Pavla Horská, CSc., která mj. byla čestná členka České demografické společnosti (členství uděleno 18. května 1994). Rozloučení proběhne v pátek 7. ledna 2022 ve 14:00 hodin v malé obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích. Čest její památce!

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 1. ledna 2022

parteDrPavlaHorská

Vybrané medailonky k životním jubileím dr. Horské:

Rozhovor s dr. Horskou:

Další zprávy a informace o dr. Horské:

  • Demografie 1987, s. 71
  • Demografie 1992, s. 77
  • Demografie 1997, s. 55
  • Historická demografie 11, 1987, s. 309

Biografie z Wikipedie:

Pavla Horská (* 5. února 1927 Praha — 28. prosince 2021) byla česká historička. Zabývala se především sociálními aspekty novodobých evropských dějin.

Po absolutoriu na francouzském gymnáziu studovala historii a francouzštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou dokončila v roce 1951. Rok pracovala jako vedoucí knihovny historického semináře na FF UK, dalších 30 let působila jako vědecká pracovnice Historického ústavu ČSAV. Po roce 1990 spolupracovala se Sociologickým ústavem ČSAV, přednášela na FF UK, spolupracovala s CEFRES a Institutem Ernesta Denise v Praze. Opakovaně absolvovala stipendijní a přednáškové pobyty na univerzitách v Paříži.

Od 60. let spočívalo těžiště jejího bádání v historické demografii. Již tehdy se stala členkou Komise pro historickou demografii při Mezinárodní unii pro vědecký výzkum populací a Francouzské společnosti pro historickou demografii. Od roku 1964 zasedala v hlavním výboru Československé demografické společnosti, v roce 1967 byla pověřena založením Komise pro historickou demografii při Vědeckém kolegiu historie ČSAV, jíž později též předsedala (již v rámci SÚ AV, pod obměněným názvem) a odborného periodika tamtéž.

Jejím manželem byl astronom a historik Zdeněk Horský.


foto do aktuality poskytl syn Petr Horský