Za Ing. Milanem Kučerou

M_Kucera_2Ve čtvrtek 1. února 2018 zemřel ve věku 88 let Ing. Milan Kučera, zakládající člen Československé (dnes České) demografické společnosti, v letech 1964 až 2003 člen jejího výboru, a od roku 1994 také čestný člen naší společnosti. 

Ing. Kučera navždy zůstane jednou z nejvýraznějších postav československé, resp. české demografie celé druhé poloviny dvacátého a počátku tohoto století. 

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 5. února 2018

CCI05022018Kromě založení ČSDS v roce 1964 stál také u zrodu revue Demografie vycházející od roku 1959. Byl spoluautorem první oficiální československé prognózy obyvatelstva z přelomu let 1952 a 1953 i všech dalších oficiálních populačních prognóz v následujících třiceti letech.

Ve funkci ředitele odboru, vedoucího oddělení sčítání lidu a vedoucího oddělení statistických šetření ČSÚ se zásadním způsobem zasloužil o úspěch československých sčítání lidu z roku 1970 a 1980, mikrocenzů konaných v 70. a 80. letech, stejně jako dalších statistických výběrových šetření té doby. Jeho práce a odborné expertízy našly široké uplatnění při formulaci populační a rodinné politiky i při tvorbě koncepcí a plánování územního a regionálního rozvoje u nás.

Milan KučeraNa počátku 90. let Ing. Kučera, po dosažení důchodového věku a ukončení úspěšné statistické kariéry, přešel do Sociologického ústavu ČSAV. V roce 1993 nastoupil na Katedru demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde přednášel až do roku 2004. Ani poté se však od demografie neodpoutal a dále se zajímal o život demografické komunity – účastnil se akcí ČDS, spolupracoval při řešením výzkumných úkolů, psal recenze a posudky, přispíval do časopisu Demografie i Zpravodaje ČDS.

Česká demografie však s odchodem kolegy Milana Kučery neztrácí jen prvotřídního odborníka a významnou část své autentické paměti, ale také jednu ze svých velkých osobností, člověka, jehož jednání za žádných okolností nepostrádalo slušnost, přirozenou skromnost a výrazný lidský rozměr. Takového si Ing. Milana Kučeru ve svých vzpomínkách jistě uchovají všichni z nás, kdo jsme jej znali. Čest jeho světlé památce. 

Tomáš Kučera

Rozloučení s ing. Kučerou se uskuteční v pátek 9. února 2018 ve 14 hodin, viz:
Smuteční oznámení

Vzpomínky na ing. Kučeru v časopise Demografie: 
2/1989, 3/1999, 2/2004, 3/2009 (s. 211), 3/2014 (s. 259)