SAS Prize 2023

sasByla vyhlášena SAS Prize 2023 – soutěže o nejlepší studentskou práci zpracovanou za pomoci softwaru SAS. Obhájili jste nebo se letos chystáte obhájit svou studentskou práci? Neváhejte a přihlašte se do soutěže do do 31. 8. 2023.

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 18. května 2023

Do soutěže mohou být přihlášeny studentské práce (bakalářské, diplomové, dizertační, semestrální či ročníkové práce) vypracované na českých vysokých školách a předložené k obhajobě nebo obhájené v období od 1. 1. 2023 až 31. 8. 2023. I letos jsou pro výherce připraveny zajímavé ceny a odměněni budou rovněž vedoucí práce. 


Pro přihlášení stačí pouze odeslat práci ve formátu pdf e-mailem na academic@cze.sas.com do 31. 8. 2023.

Bližší informace o soutěži naleznete na webových stránkách: https://www.sas.com/content/sascom/cs_cz/offers/23/sas-prize.html

SAS Prize CZ 23