Rozšiřte řady demografů! Pojďte studovat Demografii!

StudiumStudujte demografii! Demografii je možné v současné době studovat na několika pracovištích, přičemž v Česku působí  především dvě specializované katedry – katedra demografie a geodemografie PřF UK a katedra demografe FIS VŠE v Praze

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 25. února 2020


PrFUKKatedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je jediné pracoviště v Česku, které má akreditovány studijní programy demografie ve všech třech cyklech.

Bakalářské studium programu demografie je na základě nové akreditace možné od akademického roku 2019/2020 studovat pouze jako studium se specializací. Na základě nové akreditace lze bakalářský program demografie studovat v následujících specializacích:

  • sociální geografie,
  • sociologie,
  • historie,
  • veřejná a sociální politika,
  • ekonomie.

Po ukončení bakalářského studia dvouoborového studia demografie v kombinaci muže student pokračovat ve dvouletém navazujícím magisterském studiu jednooborové demografie. Program navazuje na bakalářské studium demografie, nicméně také studenti absolvující bakalářský studijní program jiného zaměření, i na jiných vysokých školách, získají znalosti a kompetence, které jim umožní věnovat se demografii v praxi, nebo ve výzkumu. Absolventi navazujícího magisterského studia, stejně jako i ostatní zájemci o populační problematiku s ukončeným magisterským vzděláním, mají možnost pokračovat v doktorském studijním programu demografie na PřF UK, jediném doktorském programu tohoto
druhu v Česku.


VŠEKatedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze v současné době garantuje:

bakalářský studijní obor „Sociálně-ekonomická demografie“ a magisterský obor „Ekonomická demografie“. Od roku 2020/2021 bude nově otevřen:

  • bakalářský studijní program „Matematické metody v ekonomii“ se specializací „Ekonomická demografie“. Program navazuje na dosavadní studijní obor “Sociálně-ekonomická demografie“ podrobnější informace na:

https://fis.vse.cz/bakalarske-studium/bakalarske-programy/program-matematicke-metody-v-ekonomii/

a magisterský program „Ekonomická demografie“

Podrobnější informace na:

https://fis.vse.cz/navazujici-magisterske-studium/magisterske-programy/program-ekonomicka-demografie/

Podrobnější informace či dotazy:

https://kdem.vse.cz/

langhamj@vse.cz