Prof. Zdeněk Pavlík laureátem pamětní medaile Přírodovědecké fakulty

Karolínum_Pavlík-2Přírodovědecká fakulta slaví 100 let od svého založení. U této příležitosti udělil děkan PřF UK prof. RNDr. Jiří Zima, CSc. v Karolinu dne 24.6.2020 pamětní medaile významným osobnostem fakulty. Mezi oceněnými nechyběl ani emeritní profesor na naší katedře prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc., kterému tímto gratulujeme!
 
Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 2. července 2020

Z medailonku, který zazněl při předávání cen v Karolinu:

Profesor Zdeněk Pavlík je významný demograf a zakladatel moderní albertovské demografické školy. Zabývá se výzkumem a konceptualizací procesu demografické revoluce a vývoje demografických systémů. Na fakultě působí od 60. let a je významnou osobností demografie na české i mezinárodní scéně. Působil v Populačním oddělení OSN v New Yorku, byl jedním ze zakládajících členů a místopředsedou Evropské asociace pro populační studia (EAPS) a zakládajícím členem a předsedou České demografické společnosti. Na fakultě roce 1990 založil samostatnou katedru Demografie a geodemografie jako moderní pracoviště s širokým mezinárodním záběrem ve výzkumu i výuce.

Karolínum_Pavlík-1

Více informací zde.