Pamětní deska Felixu Koschinovi

IMG_20100523_025138_RPřátelé a kamarádi doc. RNDr. Felixe Koschina, CSc., předního českého demografa, působícího na VŠE v Praze, který by býval v únoru letošního roku oslavil své 70. narozeniny, nechali umísitli ve Vysokých Tatrách pamětní desku...

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 20. října 2016

koschin15. února 2016 by býval oslavil své 70. narozeniny přední český demograf doc. RNDr. Felix Koschin, CSc. U příležitosti tohoto jubilea nechali rodina a kamarádi vyrobit pamětní desku, kterou umístili na Symbolickém hřbitově u Popradského plesa v Tatrách, tj. blízko místa, kde doc. Koschin utrpěl zranění začátkem července 2009, kterým následně po měsíci v Česku podlehl.

Společný výlet za vzpomínkou na Felixe Koschina plánují přátelé Felixe Koschina na jaro/léto 2017.

Informaci o úmrtí doc. Koschina můžete nalézt např. zde.