Ohlédnutí za Kulatým stolem ČDS "Covid a plodnost"

KS_2022-11-28_05V pondělí 28. 11. 2022 se uskutečnil Kulatý stůl ČDS na téma "Covid a plodnost". Na akci, na kterou dorazil značný počet zájemců o tuto problematiku, vystoupilo pět pozvaných odborníků, kteří následně byli připraveni diskutovat s účastníky akce. 

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 28. listopadu 2022

V rámci akce vystoupili se vstupním příspěvkem přední odborníci, kteří následně diskutovali s účastníky:

Sobotka

Tomáš Sobotka
 • Vienna Institute of Demography (VID)
 • Vedoucí výzkumné skupiny VID pro výzkum porodnosti a rodiny, šéfredaktor Vienna Yearbook of Population Research.
 • Zabývá se širokou škálou témat souvisejících s plodností, včetně bezdětnosti, měření plodnosti, reprodukčních záměrů a asistované reprodukce, jakož i migrací a populačními trendy v Evropě.
 • Ve svém příspěvku se zaměřil především na trendy plodnosti během pandemie v mezinárodním srovnání.
 • prezentace 

Sobotka_COVID a plodnost_Kulaty stul CDS_28Nov22


 
Terezie Štyglerová
 • Český statistický úřad
 • ŠtyglerováVedoucí oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu.
 • Kromě zajištění tvorby národní každoroční statistiky obyvatelstva a jejího použití pro mezinárodní účely, se odborně specializuje zejména na analýzu demografického vývoje, projekce obyvatel a otázky týkající se statistiky úmrtnosti podle příčin smrti.
 • Ve svém příspěvku se zaměřila především na trendy plodnosti během pandemie v Česku.
 • prezentace 

Kulaty_stul_plodnost_StyglerovaNemeckova


 
Jana Paloncyová
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. 
 • Absolvovala obor sociologie na FF UK a doktorské studium demografie na PřF UK.
 • Od roku 2001 pracuje v oddělení rodinné politiky VÚPSV, v. v. i..
 • Zabývá se především sociologií rodiny, rodinnou politikou, demografií a sociálně právní ochranou dětí. 
 • Ve svém příspěvku se zaměřila na faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie.
 • prezentace 

Prezentace_plodnost_JP


 
Jitka Slabá
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
 • Odborná asistentka na katedře demografie a geodemografie Univerzity Karlovy.
 • Ve své odborné činnosti se věnuje tématu časování plodnosti, příčinám odkladu reprodukce do pozdějšího věku a možným následkům, které se mohou mimo jiné odrážet v reprodukčním zdraví žen, i dopady pandemií onemocnění covid-19 na reprodukční chování české populace.
 • Ve svém příspěvku představila dosavadní poznatky ze šetření GGS, resp. téma "vládní boj s pandemií" zasadila do širších souvislostí.
 • prezentace 

2022-11-24_Slaba_CDS_kulatystul_pandemie-a-plodnost


 
Tomáš Fait
 • 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy
 • Docent gynekologie a porodnictví na Univerzitě Karlově.
 • V současnosti pracuje ve FN Motol a na Vysoké škole polytechnické Jihlava.
 • Je předsedou České menopauzální andropauzální společnosti ČLS JEP.
 • Publikuje zejména v oblasti reprodukční medicíny a gynekologické endokrinologie.
 • Ve svém příspěvku se věnoval danému tématu z pohledu "reálné praxe", tj. gynekologa/porodníka.

COVID_Fait


 
Děkujeme všem, jak přednášejícím, tak posluchačům,
za účast na Kulatého stolu!