Obhajoba dizertačních prací z demografie

Zveme všechny zájemce na obhajoby tří dizertačních prací z oboru demografie, které proběhnout v průběhu září 2016. 

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 5. září 2016

Na katedře demografie a geodemografie proběhnou na konci měsíce září tři obhajoby dizertačních prací:

Rodiny a domácnosti ve sčítání lidu se zaměřením na metodologické aspekty dat.

Mgr. Pavlína Habartová
Školitelka: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
19.9.2016, od 9.00 hodin v místnosti Z4 (III. patro) Albertov 6, Praha 2

 

Proměny počtu žáků základních škol v souvislosti s populačním vývojem v obcích Česka

Mgr. Marie Kusovská
Školitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
21. 9. 2015 od 9.00 hodin v místnosti Z4 (III. patro), Albertov 6, Praha 2

 

Analýza nemocnosti v Česku založená na poskytování a spotřebě zdravotní péče se zaměřením na diabetes mellitus

Mgr. Markéta Kocová
Školitel: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
21. 9. 2015 od 11.00 hodin v místnosti Z4 (III. patro), Albertov 6, Praha 2