Demografie 4/2020

Demografie_2020-4Právě vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie, poslední v roce 2020, které je tradičně publikováno v anglickém jazyce. Věnuje se zejména populačními vývoji v Česku za posledních třicet let. Naleznete v něm články zaměřené jak na vývoj úmrtnosti či sňatečnosti, tak na změny ve věkové struktuře jak na národní, tak regionální úrovni.

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 15. prosince 2020

David Morávek a Jitka Langhamrová se ve svém článku Mortality Patterns during the Transformation Era in Czechia 1989–2019 zaměřili na úmrtnost. Autoři se například zabývali vývojem kojenecké úmrtnosti, naděje dožití nebo intenzitou úmrtnosti podle příčin úmrtí.

Vývoj věkové struktury v Česku za poslední tři dekády na úrovni okresů analyzují Luděk Šídlo a Branislav Šprocha v příspěvku Changes in the Population Age Structure of Czech Districts in 1989–2019. K zobrazení vývoje tří hlavních věkových skupin podle ekonomické aktivity používají kromě tradičních nástrojů (ukazatele variability, kartogramy) i v české demografii netradiční přístupy (trojúhelníkový graf).   

V přehledovém článku Changes in the Age Structure and the Aging of the Population of Czechia After the Year 1989 Tomáš Fiala a Jitka Langhamrová popisují vývoj věkové struktury na celorepublikové úrovni nejen pomocí běžných ukazatelů (index stáří nebo ekonomické závislosti), ale používají i alternativní prospektivní věkové ukazatele. Další přehledový článek s názvem Trends in Marriage and Divorce Rate in the Past 30 Years (1989–2019) od Jany Křesťanové analyzuje vývoj sňatečnosti, rozvodovosti a věkové struktury populace Česka podle rodinného stavu.

Teoretický článek Nusrat Jafrina and Muhammad Mehedi Masuda Demographic Dividend and Economic Growth: an Integrated Theoretical Framework vytváří integrovaný teoretický rámec pro ekonomický rozvoj s využitím teorie demografického přechodu, hypotézy demografické dividendy, Beckerovy teorie lidského kapitálu a teorie komparativní výhody.

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.