Demografie 3/2021

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 4. října 2021


převzato z www ČSÚ:

Úvodní příspěvek třetího číslo 63. ročníku časopisu Demografie s názvem Transformácia plodnosti v mestskom a vidieckom priestore na Slovensku po roku 1989 analyzuje nejdůležitější změny v úrovni a časování plodnosti ve vztahu k městskému a venkovskému prostředí. Výsledky autorů Branislava Šprochy a Branislava Blehy potvrzují dlouhodobě vyšší úroveň plodnosti žen žijících na venkově než ve městech, ačkoliv došlo k částečné konvergenci.

Druhý hlavní článek pochází od Mohammada S. Zahangira a kolektivu autorů. Tento příspěvek se také zabývá rozdíly mezi městem a venkovem, tentokrát ovšem v Bangladéši. Analýza s názvem Trends and Determinants of Knowledge and Awareness of HIV/AIDS among Married Women in Bangladesh: An Urban-Rural Comparison popisuje vývoj znalostí o HIV mezi vdanými ženami v Bangladéši a zkoumá faktory, které toto povědomí ovlivňují. Výsledky ukazují růst znalostí u žen ve venkovském prostředí v posledních letech, zatímco u žen žijících v městském prostředí se projevil negativní trend. Úroveň vzdělání žen a masmédia hrají největší roli při šíření osvěty v obou prostředích.

Závěrečná přehledová analýza od Terezy Havelkové, Luďka Šídla, Jiřiny Kocourkové a Anny Šťastné Matky a jejich novorozenci v Česku v roce 2014: náklady na hospitalizaci spjaté s narozením dítěte s ohledem na pravděpodobný způsob početí dítěte hledá rozdíly v nákladech na hospitalizace matek a jejich novorozenců podle toho, zda byli novorozenci pravděpodobně počaty in vitro fertilizací nebo bez využití IVF. Analýza potvrzuje vyšší náklady hospitalizací u matek a jejich novorozenců, kteří byli počati IVF metodou oproti těm, kteří byli počati přirozenou cestou.

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.