Demografie 3/2020

Demografie_2020-3Právě vyšlo třetí číslo letošního ročníku odborného recenzovaného časopisu Demografie! Kromě řady zajímavých článků a informací je obsahem také již tradiční "Populační vývoj v České republice v roce 2019" (autoři Jana Křesťanová – Roman Kurkin), který přináší celou řadu základních dat, údajů a vývojových souvislostí, které by si měl každý demograf přečíst :)

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 16. září 2020

V úvodním článku třetího čísla 62. ročníku časopisu Demografie s názvem Odkladanie rodenia detí a neskorá plodnosť v európskom priestore se Branislav Šprocha a Vladimír Bačík zabývají vývojem časování plodnosti v různých evropských státech, přičemž vychází zejména z ukazatelů průměrného věku matky při narození (prvního) dítěte a koncentrace plodnosti.

Eddy Suratman a Restiatun Massardi v příspěvku Family Planning Villages and Contraceptive Selection Behaviour in West Kalimantan Province, Indonesia:
A Preliminary Study
 analyzují programy plánovaného rodičovství v Indonésii a jejich dopad na používání různých druhů antikoncepčních metod. Zároveň v analýze zohledňují vliv rozdílných sociodemografických charakteristik.

V tradičním každoročním přehledovém článku Populační vývoj v České republice v roce 2019 jeho autoři (Jana Křesťanová a Roman Kurkin) popsali poslední trendy ve sňatečnosti
a rozvodovosti, porodnosti, potratovosti a úmrtnosti. Nechybí kapitoly o vnitřní i zahraniční migraci a vývoji struktury obyvatelstva podle věku a rodinného stavu. 

Poslední přehledový příspěvek tohoto čísla podává vyčerpávající obraz o dopadu španělské chřipky na naše obyvatelstvo. Harald Salfellner pomocí pěti metod konstruuje Odhad počtu obětí pandemie španělské chřipky v českých zemích v letech 1918 až 1920. Podle jeho výpočtů zahynulo v důsledku této pandemie na našem území pravděpodobně 44 až 83 tisíc osob.

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.