Demografie 2/2022

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 17. června 2022

Převzato z: https://www.czso.cz/csu/czso/prave-vyslo-nove-cislo-odborneho-recenzovaneho-casopisu-demografie-demografie-22022:

Většina článků druhého čísla 64. ročníku časopisu Demografie se zabývá tématem reprodukce. První z nich s názvem Role reprodukčního stárnutí v nárůstu porodů císařským řezem v Česku od autorek Evy Waldaufové a Anny Šťastné se zabývá tím, jak a do jaké míry ovlivňuje změna věkové struktury rodiček růst zastoupení porodů císařským řezem. Vyhodnocen je také vliv dalších faktorů jako pořadí a četnost těhotenství, nebo využití metod asistované reprodukce. Zásadním závěrem je, že i při stálé věkové struktury rodiček by došlo k výraznému nárůstu podílu porodů císařským řezem.   

Cílem článku Administrativní zdroje dat ve sčítáních lidu se zaměřením na sčítání 2011 v Česku od Roberta Šandy je shrnout zkušenosti s využitím administrativních zdrojů dat (AZD) ve sčítáních lidu (zejména v Evropě) a poskytnout informace o jejich použití a vlivu na výsledky SLDB 2011 v Česku. Příspěvek obsahuje také základní principy využití AZD, metodickou problematiku a výhody/nevýhody jejich využití.

Příspěvek Faktory ovlivňující reprodukční plány v době pandemie covid-19, jejímž autorem je Jana Paloncyová, vychází z dat výběrového šetření Současná česká rodina, které bylo realizováno v době pandemie covidu-19. Cílem článku je vyhodnotit faktory, které mohou mít vliv na úmysl mít v nejbližších třech letech dítě. Ukázalo se, že nejpodstatnějšími determinanty jsou počet dětí, které respondent již má, a hodnoty spojené s rodičovstvím. Socioekonomické změny spojení s pandemií se zatím neprojevily.

Poslední hlavní článek tohoto čísla, Bezdetnosť a odkladanie rodenia prvých detí v krajinách Vyšehradskej skupiny od Branislav Šprocha, analyzuje bezdětnost, odkládání a rekuperaci rození dětí prvního pořadí v zemích Visegrádské čtyřky. Příspěvek obsahuje i odhad vývoje konečné bezdětnosti, která bude pravděpodobně růst.   

Přehledový článek Asistovaná reprodukce v Česku z pohledu přeshraniční reprodukční péče od autorek Adély Volejníkové Jiřiny Kocourkové se snaží odpovědět na otázku, proč je Česku tak atraktivním cílem pro ženy ze zahraničí, které se rozhodly podstoupit asistovanou reprodukci a jaká je příčina vyšší intenzity přeshraniční reprodukční spolupráce. Situace v Česku je porovnána se státy, odkud dojíždí nejvyšší podíl pacientek za léčbou neplodnosti do Česka.

Jitka Slabá v závěrečném přehledovém článku, Vládní boj proti pandemii: přehled opatření vydaných v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 v Česku v letech 2020 a 2021, přehledně popisuje přijatá vládní opatření v letech 2020 a 2021 a vymezuje celkem 13 období podle přísnosti platných opatření. V rámci těchto období jsou prezentovány průměrné počty nakažených, hospitalizovaných, zemřelých a také provedených testů a očkování.

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.