Demografie 2/2021

Demografie_2021-2Vyšlo nové číslo odborného recenzovaného časopisu Demografie (2/2021). Obsah: The Continuing Transformation of Nuptiality and Divorce in Czechia and Slovakia after 1989 (Branislav Šprocha), Regional Differences of Fertility in Spain in 1981–2011 Based on Basic Summary Indicators from Period Fertility Tables (Elizaveta Ukolova, Luděk Šídlo), Odraz demografického stárnutí v ekonomice regionů České republiky (Martina Šimková).
Celé číslo časopisu nalezenete zde.

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 28. června 2021

Z tiskové zprávy:

Úvodním článkem druhého číslo 63. ročníku časopisu Demografie je studie s názvem Continuing Transformation of Nuptiality and Divorce in Czechia and Slovakia after 1989 in a Cohort Perspective od Branislava Šprochy, která se zabývá kohortní analýzou sňatečnosti svobodných a rozvodovosti vybraných sňatkových kohort v Česku a na Slovensku. Výsledky ukazují na výrazný pokles prvnosňatečnosti v obou zemích u generací narozených v sedmdesátých letech 20. století, který je doprovázen nárůstem průměrného věku při prvním sňatku. Nejvyšší hodnoty kohortních měr rozvodovosti byly identifikovány u sňatkových kohort z přelomu 80. a 90. let v případě Česka a během první poloviny 90. let u Slovenska.   

Autory přehledového článku Regional Differences of Fertility in Spain in 1981–2011 Based on Basic Summary Indicators from Period Fertility Tables jsou Elizaveta Ukolova a Luděk Šídlo. Analýza popisuje regionální rozdíly plodnosti ve Španělsku na úrovni regionů NUTS2 s využitím tabulkových ukazatelů plodnosti. Rozdíly v intenzitě plodnosti mezi španělskými regiony ve studovaném období klesaly, nicméně diference stále zůstávají zejména u plodnosti prvního pořadí. 

Poslední přehledový článek tohoto čísla Odraz demografického stárnutí v ekonomice regionů České republiky od Martiny Šimkové má mezioborový charakter, jelikož propojuje demografii a ekonomii. Studie zjišťuje dopady demografického stárnutí na ekonomiku regionů ČR s využitím oficiální krajské populační projekce ČSÚ z roku 2019 a regionálních input-output tabulek. Článek odhaduje výdaje na zdravotní a sociální služby v letech 2030 a 2050 podle krajů. Dále predikuje i nárůst produkce a zaměstnanosti na krajské úrovni ve stejných letech. Výsledky ukazují na nezbytnost vyšších investic a zaměstnanosti nejen v oblasti sociální a zdravotní péče, ale i v dalších odvětvích ekonomiky.

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.