Demografie 1/2023

Demografie_2023-1První číslo časopisu Demografie v roce 2023 přináší články Rodičovství a péče o děti v době pandemie Covid-19 v období 2020 a 2021 v Česku (Anna Šťastná), Náhradní výživné v České a Slovenské republice (Naděžda Křečková Tůmová) a Partnerská soužití v Česku podle vzdělanostní struktury – vývoj v manželstvích a kohabitacích mezi lety 2010 a 2020 (Dominika Perdoch Sladká), stejně jako několik zpráv, včetně informování o výsledcích soutěže ČDS. 

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 29. března 2023

Z tiskové zprávy ČSÚ:

V úvodním článku prvního čísla 65. ročníku časopisu Demografie s názvem Rodičovství a péče o děti v době pandemie Covid-19 v období 2020 a 2021 v Česku Anna Šťastná popisuje, jak byla v rodinách s dětmi do 14 let věku zajišťována celodenní péče v období tří velkých celospolečenských uzávěr spojených s uzavřením nebo výrazným omezením školských zařízeních v průběhu pandemie onemocnění Covid-19.  Důraz klade na to, jak vypadala genderová dělba rolí v péči o děti v úplných rodinách v období specifických nároků na skloubení práce a péče/vzdělávání dětí. Pro analýzu autorka využívá data z mezinárodního výzkumného projektu Generations and Gender Programme.

Naděžda Křečková Tůmová v přehledovém příspěvku Náhradní výživné v České a Slovenské republice poskytuje základní informace o dávce náhradního výživné z hlediska jejího nastavení, podmínek nároku a výše, ve které je poskytována v Česku a na Slovensku. Autorka porovnává vývoj počtu příjemců a celkové výdaje na tuto sociální dávku v obou zemích.  

V přehledové studii Partnerská soužití v Česku podle vzdělanostní struktury – vývoj v manželstvích a kohabitacích mezi lety 2010 a 2020 se Dominika Perdoch Sladká zaměřuje na aspekty vzdělanostní struktury partnerských soužití v ČR. V analýze zkoumá vývoj vzdělanostní homogamie jak v manželských svazcích, tak i v kohabitacích.

Celé nové číslo časopisu Demografie je ve formátu pdf zdarma ke stažení na webových stránkách ČSÚ, tištěný časopis je možné zakoupit v prodejně ČSÚ v Praze.