Demografie 1/2021

Demografie_2021-1První číslo 63. ročníku časopisu Demografie otevírá článek Sylvy Höhne a Jany Paloncyové Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení. Druhý článek od Albíny Malinové se věnuje tématu Analýza případů ukončené pracovní neschopnosti a osob s ukončenou pracovní neschopností v České republice v letech 2009–2019. 

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 26. března 2021

Převzato z tiskové zprávy ČSÚ - celá zpráva k dispozici zde.

Obsah:

Celý časopis ke stažení (4,8 MB) PDF
ČLÁNKY  
Sylva Höhne – Jana Paloncyová
 
Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení PDF
Albína Malinová  
Analýza případů ukončené pracovní neschopnosti a osob s ukončenou pracovní neschopností v České republice v letech 2009–2019 PDF
ZPRÁVY  
Konference RELIK 2020
5. ročník soutěže České demografické společnosti
A Halfway through the 12th Year of the Conference of Young Demographers
V šlépějích Zdeňka Pavlíka
Za profesorem Anatolijem G. Višněvským
PDF
PŘEHLEDY  
Dana Hübelová – Beatrice Chromková Manea – Barbora Machučová
 
Vývoj naděje dožití a odvratitelná úmrtnost v krajích České republiky v období let 2006–2016 a jejich determinanty PDF
Filip Hon – Michaela Kadlecová – Jitka Langhamrová
 
Ekonomická aktivita a sladění rodinného života s prací pohledem výsledků VŠPS 2018