Wittgenstein Centre Conference 2020

Wittgenstein Centre ConferenceVídeňský demografický institut vyhlašuje možnost zasílat demografické články týkající se pandemie COVID-19 "Demographic Aspects of the COVID-19 Pandemic and its Consequences".

Články by se měly prezentovat na konferenci 30. listopadu a 1. prosince letošního roku.

Hlavní témata by měla být:

  • Jaké faktory vysvětlují regionální diferenciaci náchylnosti k pandemii COVID-19 a následný vývoj situace? Jak důležité jsou demografické faktory jako věková struktura, rozmístění v prostoru, sociální stratifikace, migrace nebo jiné sociální faktory?
  • Jaké jsou demografické následky pandemie COVID-19, např. na plodnost, úmrtnost, zdraví, migraci nebo partnerské svazky?
  • Jaké jsou ekonomické následky pandemie COVID-19? Budou různě ovlivněny jednotlivé subpopulace?
  • Jaká ponaučení si z této situace můžeme vzít do budoucna, ať už co se sběru a analýzy dat nebo různých politik týče?

Deadline pro zaslání článku je 31. července.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 30. listopadu 2020 — 1. prosince 2020
Místo: Vídeň
Organizátor: Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital
Web: www.oeaw.ac.at/vid/events/calendar/conferences/covid-19