Úvod do R pro demografy

!!! KURZ JE JIŽ NAPLNĚN !!!

Česká demografická společnost, z. s. za podpory Rady vědeckých společností AV ČR pořádá pro členy České demografické společnosti kurz základů programového prostředí R!

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 29. dubna 2019 — 30. dubna 2019
Místo: VŠE v Praze
Organizátor: HV ČDS

Pro koho je kurz určen:

Kurz je vhodný pro účastníky (členy České demografické společnosti) bez předchozí zkušenosti s R i pro mírně pokročilé. 


Místo a čas konání:

10 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny na dva bloky s přestávkami:

  • 29. 4. 2019 – 12:30–18:30, VŠE v Praze, Nová Budova, místnost 468
  • 30. 4. 2019 – 13:30–17:00, VŠE v Praze, Nová Budova, místnost 473


Co se v kurzu naučíte
:

Cílem kurzu je představit programové prostředí R a seznámit účastníky s běžnými praktickými postupy pro statistické a demografické analýzy. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni samostatné práce s R, včetně práce s různými datovými zdroji a formami výstupu.

Úvodem bude R instalováno na jednotlivé počítače. Poté budou představeny základní datové objekty, struktury a příkazy pro práci s proměnnými. Důraz bude rovněž kladen na možnosti dávkového zpracování dat a tvorbu grafických výstupů. Na příkladu úmrtnostních tabulek a regresní analýzy si účastníci vyzkouší řešení klasických demografických úloh v R. Závěrem budou účastníci seznámeni s možnostmi využití existujících balíčků pro demografii (tzv. R packages).

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni samostatné práce s R, včetně práce s různými datovými zdroji a formami výstupu.

Předpokládá se vlastní notebook s sebou!


Cena kurzu:

Kurz je určen pro aktivní členy České demografické společnosti, kteří mají zaplaceny všechny členské příspěvky, a je zdarma.


Jak se na kurz přihlásit:

  • termín pro přihlášky je do 20. 4. 2019, počet účastníků 20 osob,
  • přihlášku na kurz zasílejte na e-mailovou adresu sekretářky ČDS paní Dany Zachariášové %.xBVd5j68m%C1p_Yaqo3~_jWiuIO1p,
  • oznámení o přijetí do kurzu dostanete informaci po vašem přihlášení v pořadí, ve kterém se na kurz přihlásíte.

V případě velkého počtu zájemců ČDS nevylučuje zorganizování dalšího kurzu.

leták ke kurzu