Úvod do R pro demografy

Česká demografická společnost, z. s. za podpory Rady vědeckých společností AV ČR pořádá pro členy České demografické společnosti kurz základů programového prostředí R!

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 18. října 2021 od 13:00 — 19. října 2021 do 18:00
Místo: Vysoká škola ekonomická v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Nová Budova, místnost 473
Organizátor: Česká demografická společnost, z.s.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je vhodný pro účastníky (členy České demografické společnosti) bez předchozí zkušenosti s R i pro mírně pokročilé. 


Místo a čas konání:

10 vyučovacích hodin, které jsou rozděleny na dva bloky s přestávkami:

  • 18. 10. 2021 (pondělí) – 13:00–18:00, VŠE v Praze, Nová Budova, místnost 473
  • 19. 10. 2021 (úterý) – 13:00–18:00, VŠE v Praze, Nová Budova, místnost 473


Co se v kurzu naučíte
:

Cílem kurzu je představit programové prostředí R a seznámit účastníky s běžnými praktickými postupy pro statistické a demografické analýzy. Po absolvování kurzu budou účastníci schopni samostatné práce s R, včetně práce s různými datovými zdroji a formami výstupu.

Úvodem bude R instalováno na jednotlivé počítače. Poté budou představeny základní datové objekty, struktury a příkazy pro práci s proměnnými. Důraz bude rovněž kladen na možnosti dávkového zpracování dat a tvorbu grafických výstupů. Na příkladu úmrtnostních tabulek a regresní analýzy si účastníci vyzkouší řešení klasických demografických úloh v R. Závěrem budou účastníci seznámeni s možnostmi využití existujících balíčků pro demografii (tzv. R packages).

Po absolvování kurzu budou účastníci schopni samostatné práce s R, včetně práce s různými datovými zdroji a formami výstupu.

Předpokládá se vlastní notebook s sebou!


Cena kurzu:

Kurz je určen pro aktivní členy České demografické společnosti, kteří mají zaplaceny všechny členské příspěvky, a je zdarma.


Jak se na kurz přihlásit:

  • termín pro přihlášky je do středy 13. 10. 2021, počet účastníků 20 osob,
  • přihlášku na kurz zasílejte na e-mailovou adresu sekretářky ČDS paní Dany Zachariášové sekretarka@czechdemography.cz,
  • oznámení o přijetí do kurzu dostanete informaci po vašem přihlášení v pořadí, ve kterém se na kurz přihlásíte.

V případě velkého počtu zájemců ČDS nevylučuje zorganizování dalšího kurzu.

leták ke kurzu