Stabilní katastr 1817–2017

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze si Vás dovoluje pozvat na konferenci „STABILNÍ KATASTR 1817–2017“, která se uskuteční 23. listopadu 2017
v konferenčním sále budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod Sídlištěm 1800/9 v Praze-Kobylisích.

Oficiální pozvánka

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 23. listopadu 2017
Místo: Konferenční sál budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod Sídlištěm 1800/9, Praha-Kobylisy
Organizátor: Ústřední archiv zeměměřictví a katastru v Praze

Badatelským záměrem, jehož je tato konference součástí, je shromáždit informace nejen o historii stabilního katastru, ale zejména o jeho využívání v různých oblastech lidské činnosti. Zajímavé bude také zjištění, v jakých institucích jsou mapy stabilního katastru dnes uloženy či používány. Výstupem této konference by měl být i sborník na dané téma.

Všechny zájemce o účast, ať již aktivní s příspěvkem, či pouze pasivní bez příspěvku, prosíme, aby se přihlásili na kontakty uvedené níže. Prosíme, aby do přihlášky uvedli tyto údaje:

  • jméno účastníka
  • instituci, kterou reprezentuje
  • e-mail, případně další funkční kontakt
  • v případě příspěvku i jeho pracovní název

RNDr. Tomáš Grim, Ph.D. – tomas.grim@cuzk.cz, +420284041618
- podrobnější informace k ideovému zaměření konference

Mgr. Martin Buchlovský – martin.buchlovsky@cuzk.cz, +420284041619
- sběr kontaktů, redakční činnost

S ohledem na kapacitu přednáškového sálu doporučujeme poslat přihlášku co nejdříve. Zájemce, kteří projeví o účast zájem, budeme průběžně informovat o novinkách a následně i o organizačních záležitostech samotné konference, a to na webových stránkách konference – odkaz na ně účastníkům konference zašleme.