Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – stav přípravy současného největšího statistického projektu

Workshop povede Martin Zelený, ředitel sekce demografie a sociálních statistik Českého statistického úřadu, absolvent Fakulty informatiky a statistiky VŠE a Fakulty sociálních věd UK.

Odkaz k přihlášení: https://fis.vse.cz/absolventi/workshopy-s-absolventy/registrace-na-workshop/ 

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 20. října 2020 od 18:00 do 19:30
Organizátor: VŠE v Praze
Web: fis.vse.cz/absolventi/workshopy-s-absolventy/scitani-lidu-domu-a-bytu-2021

Tématem workshopu bude představení projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021. Sčítání lidu probíhá jednou za deset let v rámci celosvětového programu populačních censů pod koordinací OSN a u nás i v zahraničí patří na národní úrovni k největším a nejvíce komplexním akcím v rámci národní statistiky. Na workshopu bude představen jednak kontext nadcházejícího sčítání ve vazbě na minulé sčítání v roce 2011 a na mezinárodní vývoj a standardy v této oblasti, zvolená celková architektura sčítání a jednotlivé fáze projektu od nyní již intenzivně probíhající přípravy po diseminaci výsledků nejširší odborné a laické veřejnosti.