Hybridní absolventský workshop proběhne 12. dubna 2022 od 18:00 do 19:30 (RB 209 na VŠE / online v MS Teams) na téma Řízení projektu SLDB 2021 pod vedením Ing. Petry Kuncové, absolventky Národohospodářské fakulty VŠE, ředitelky odboru informačních služeb ČSÚ a projektové manažerky sčítání 2021.

Pro zúčastnění online je nutné se přihlásit na stránce https://fis.vse.cz/absolventi/workshopy-s-absolventy/rizeni-projektu-sldb-2021/