RELIK 2021 – Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti

14. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2021, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. listopadu 2021 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. V případě potřeby budou vybrané sekce konference probíhat online.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 4. listopadu 2021 — 5. listopadu 2021
Organizátor: VŠE v Praze
Web: relik.vse.cz/cz

Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze si Vás dovoluje pozvat na 14. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2021, která se uskuteční ve dnech 4. a 5. listopadu 2021 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

O dalších podrobnostech vás budeme včas informovat mailem. Podrobné informace týkající se konference najdete na webových stránkách: http://relik.vse.cz/cz/

RELIK 2021 (Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti)

Tématem konference jsou širší souvislosti reprodukce lidského kapitálu z hlediska demografie, ekonomie, sociální a hospodářské politiky a dalších příbuzných oblastí. Jako každý rok i letos bude zařazena sekce Mladí vědci (sekce určená pro prezentaci výsledků prací studentů, doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků).

Výstupem konference je recenzovaný sborník příspěvků z konference s ISBN, dostupný online na http://relik.vse.cz/cz/. Sborník bude zaslán k indexaci do Web of Science. Sborníky z let 2017 až 2020 jsou již zařazeny do databáze Web of Science.

Účast na konferenci je zdarma.

Důležité termíny:

  • Registrace a zaslání abstraktu: 5. 9. 2021
  • Schválení tématu na základě abstraktu a vyrozumění o přijetí: 12. 9. 2021
  • Zaslání plné verze příspěvku: 26. 9. 2021
  • Oznámení o výsledku recenzního řízení: 8. 10. 2021
  • Konečná verze příspěvku: 17. 10. 2021            
  • Začátek konference (registrace): 4. 11. 2021

Prosíme, registrujte se přes registrační formulář, který je dostupný na stránkách konference relik.vse.cz/signup.