RELIK 2020

RELIK 2020 (Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti)

Tématem konference jsou širší souvislosti reprodukce lidského kapitálu z hlediska demografie, ekonomie, sociální a hospodářské politiky a dalších příbuzných oblastí. Konference bude probíhat online formou.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 5. listopadu 2020 — 6. listopadu 2020
Místo: VŠE v Praze
Organizátor: Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Web: relik.vse.cz/cz

Jako každý rok i letos bude zařazena sekce Mladí vědci (sekce určená pro prezentaci výsledků prací studentů, doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků).

Výstupem konference je recenzovaný sborník příspěvků z konference s ISBN, dostupný online na http://relik.vse.cz/cz/. Sborník bude zaslán k indexaci do Web of Science. Sborníky z let 2017 a 2018 jsou již zařazeny do databáze Web of Science.

Důležité termíny:

  • Registrace a zaslání abstraktu: 11. 09. 2020
  • Schválení tématu na základě abstraktu a vyrozumění o přijetí: 13. 09. 2020
  • Zaslání plné verze příspěvku: 27. 09. 2020
  • Oznámení o výsledku recenzního řízení: 9. 10. 2020
  • Konečná verze příspěvku: 18. 10. 2020            
  • Začátek konference (registrace): 5. 11. 2020

Účast na konferenci je zdarma.

Prosíme, registrujte se přes registrační formulář, který je dostupný na stránkách konference relik.vse.cz/signup.