RELIK 2019

12. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2019 (Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti). Tématem konference jsou širší souvislosti reprodukce lidského kapitálu z hlediska demografie, ekonomie, sociální a hospodářské politiky a dalších příbuzných oblastí. Je zařazena sekce Mladí vědci (sekce určená pro prezentaci výsledků prací studentů, doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků).

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 7. listopadu 2019 — 8. listopadu 2019
Místo: VŠE v Praze
Organizátor: FIS VŠE v Praze
Web: relik.vse.cz/cz

Výstupem konference je recenzovaný sborník příspěvků z konference s ISBN, dostupný online na http://relik.vse.cz/cz/. Sborník bude zaslán k indexaci do Web of Science.

Sborníky z minulých let viz http://kdem.vse.cz/konference-relik/

Účast na konferenci je zdarma.

Důležité termíny:

  • Registrace a zaslání abstraktu: 13. 09. 2019
  • Schválení tématu na základě abstraktu a vyrozumění o přijetí: 15. 09. 2019
  • Zaslání plné verze příspěvku: 30. 09. 2019
  • Oznámení o výsledku recenzního řízení: 11. 10. 2019
  • Konečná verze příspěvku: 21. 10. 2019            
  • Začátek konference (registrace): 7. 11. 2019

 

Prosíme, registrujte se přes registrační formulář, který je dostupný na stránkách konference relik.vse.cz/signup.