RELIK 2018

Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze si Vás dovoluje pozvat na 11. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2018, která se uskuteční ve dnech 8. a 9. listopadu 2018 v prostorách VŠE v Praze.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 8. listopadu 2018 — 9. listopadu 2018
Místo: Prostory Vysoké školy ekonomické v Praze
Organizátor: Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Web: relik.vse.cz/cz

RELIK 2018 (Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti)

Tématem konference jsou širší souvislosti reprodukce lidského kapitálu z hlediska demografie, ekonomie, sociální a hospodářské politiky a dalších příbuzných oblastí.  

Je zařazena sekce Mladí vědci (sekce určená pro prezentaci výsledků prací studentů, doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků).

Výstupem konference je recenzovaný sborník příspěvků z konference s ISBN, dostupný online na http://relik.vse.cz/cz/. Sborník bude zaslán k indexaci do Web of Science.

Sborníky z minulých let viz http://kdem.vse.cz/konference-relik/

Účast na konferenci je zdarma.

Důležité termíny:

  • Registrace a zaslání abstraktu: 07. 09. 2018
  • Schválení tématu na základě abstraktu a vyrozumění o přijetí: 11. 09. 2018
  • Zaslání plné verze příspěvku: 28. 09. 2018
  • Oznámení o výsledku recenzního řízení: 09. 10. 2018
  • Konečná verze příspěvku: 19. 10. 2018            
  • Začátek konference (registrace): 8. 11. 2018

Prosíme, registrujte se přes registrační formulář, který je dostupný na stránkách konference relik.vse.cz/signup.