RELIK 2017

Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze pořádá 10. ročník

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE RELIK 2017
(Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti)


Konference je určena pro odbornou veřejnost, studenty, pracovníky veřejných institucí, neziskových organizací, představitele ziskového sektoru i všechny další zájemce.

Jednacím jazykem je čeština, slovenština, angličtina.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 9. listopadu 2017 — 10. listopadu 2017
Místo: VŠE v Praze
Organizátor: Katedra demografie FIS VŠE v Praze
Web: relik.vse.cz/cz