RELIK 2016 (Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti)

Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze si Vás dovoluje pozvat na 9. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2016, která se uskuteční ve dnech 10. a 11. listopadu 2016 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 10. listopadu 2016 — 11. listopadu 2016
Místo: VŠE v Praze
Organizátor: VŠE v Praze
Web: relik.vse.cz/cz

Tématem konference jsou širší souvislosti reprodukce lidského kapitálu z hlediska demografie, ekonomie, sociální a hospodářské politiky a dalších příbuzných oblastí.  

Je zařazena sekce Mladí vědci (sekce určená pro prezentaci výsledků prací studentů, doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků).

Výstupem konference je recenzovaný sborník příspěvků z konference na CD s ISBN, který obdrží všichni registrovaní v den zahájení konference. Sborník bude zaslán k indexaci do Web of Science.

Sborníky z minulých let viz http://kdem.vse.cz/konference-relik/

Účast na konferenci je zdarma.

Důležité termíny:

  • Registrace a zaslání abstraktu: 04. 09. 2016
  • Schválení tématu na základě abstraktu a vyrozumění o přijetí: 11. 09. 2016
  • Zaslání plné verze příspěvku: 25. 09. 2016
  • Oznámení o výsledku recenzního řízení: 09. 10. 2016
  • Konečná verze příspěvku: 23. 10. 2016            
  • Začátek konference (registrace): 10. 11. 2016

Prosíme, registrujte se přes registrační formulář, který je dostupný na stránkách konference relik.vse.cz/signup.

V případě nejasností nás obratem kontaktujte.

Těšíme se na Vaši účast. 

S pozdravem,

Organizační výbor RELIK 2016

Ing. Jana Vrabcová Langhamrová     xlanj18@vse.cz
Ing. Kornélia Cséfalvaiová    xcsek00@vse.cz
Dana Zachariášová                 zachar@vse.cz