Region v rozvoji společnosti

10. ročník mezinárodní konference Region v rozvoji společnosti. Konference je zaměřena na sdílení poznatků z ekonomické, sociální, demografické,
geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií. 

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 10. října 2019 — 11. října 2019
Místo: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně
Organizátor: FRRMS MENDELU
Web: www.respo.frrms.mendelu.cz/cz

Hlavní témata konference 

  • rozdílné vývojové tendence venkova
  • rovnováha mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem rozvoje regionů
  • vnitřní a mezinárodní migrace a její regionální dopady
  • regionální politika v praxi a budoucnosti obcí, regionů a států
  • rozvoj území a projektový management

Akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge, kde jsou již zařazeny sborníky z předešlých ročníků 2013, 2014 a 2016. 

Zaslané příspěvky budou prezentovány v jednotlivých sekcích formou přednášky. Postery budou vystaveny v průběhu celé konference.

Důležité termíny:

  • Registrace na konferenci do 31. července 2019 přes webovou aplikaci www.respo.frrms.mendelu.cz
  • Zaplacení vložného na konferenci za zvýhodněnou cenu do 30. června 2019.
  • Zaplacení vložného na konferenci za standardní cenu do 31. srpna 2019.
  • Zaslání příspěvku do 31. srpna 2019 přes webovou aplikaci www.respo.frrms.mendelu.cz