Region v rozvoji společnosti

Konference je zaměřena na sdílení poznatků z ekonomické, sociální, demografické, geografické a environmentální dimenze regionálního rozvoje a mezinárodních studií.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 18. října 2018 — 19. října 2018
Místo: FRRMS Mendelu, Brno
Organizátor: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Web: www.respo.frrms.mendelu.cz/cz

Důležité termíny:

  • Registrace na konferenci a vložení abstraktu do 30. června 2018 přes webovou aplikaci www.respo.frrms.mendelu.cz
  • Zaplacení vložného na konferenci za zvýhodněnou cenu do 30. června 2018.
  • Zaplacení vložného na konferenci za standardní cenu do 31. srpna 2018.
  • Zaslání příspěvku do 31. srpna 2018 přes webovou aplikaci www.respo.frrms.mendelu.cz

Pozn.: Všechny akceptované příspěvky budou navrženy k uveřejnění v Conference Proceedings Citation Index přístupném na Web of Knowledge.

Poplatky

Zaplacení vložného na konferenci do 30. června 2018 za sníženou sazbu 2300 Kč za jednodenní účast, 2800 Kč za dvoudenní účast.

Výše vložného od 1. července 2018 činí 2800 Kč za jednodenní účast, 3300 Kč za dvoudenní účast.

Cena zahrnuje náklady na zajištění průběhu konference, vydání sborníku a občerstvení včetně oběda.

V případě neúčasti se vložné nevrací.