Konference GIS Esri v ČR

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již více než dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 8. listopadu 2017 — 9. listopadu 2017
Místo: Kongresové centrum Praha
Organizátor: ArcData ČR
Web: www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/konference

Mnoho příspěvků, ať už ústních, či formou posterové sekce, se dotýká populační problematiky. Mezi hlavní řečníky patří na letošní konferenci např. doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D., sociální geograf, vedoucí výzkumného centra Urbánní a regionální laboratoř a pedagog na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, mj. také člen naší Společnosti.