Konference GIS Esri v ČR

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již více než dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru.

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 7. listopadu 2018 — 8. listopadu 2018
Místo: Kongresové centrum Praha
Organizátor: ARCDATA ČR, s.r.o.
Web: www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/konference

Témata přednášek sahají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy, vedené odborníky z ARCDATA PRAHA a Esri, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS. Nedílnou součástí konference je i bohatý doprovodný program zahrnující například různé soutěže, tematické expozice či výstavu posterů a velkých map.

Tematické bloky konference

Na návštěvníky čekají diváckým zájmem prověřené bloky věnující se aktuálním otázkám veřejné správy, ochrany zdraví a životního prostředí či správy inženýrských sítí. Stejně tak se můžete těšit na technologické přednášky a workshopy specialistů ARCDATA PRAHA, Esri a dalších společností.

Organizační informace

 • Místo: Kongresové centrum Praha
 • Datum: 7. a 8. listopadu 2018
 • Účastnický poplatek: 4 200 Kč (bez DPH s možností slev)
 • Jednací jazyk: čeština

Závazné termíny

 •  30. 6. 2018 – přihláška přednášky,
 •  30. 6. 2018 – přihláška firemní prezentace,
 •  30. 6. 2018 – přihláška stánku,
 •  12. 10. 2018 – přihláška on-line aplikace na přehlídku,
 •  12. 10. 2018 – přihláška posterů na soutěžní výstavu,
 •  12. 10. 2018 – přihláška na předkonferenční seminář,
 •  12. 10. 2018 – přihláška na konferenci s uplatněním slevy,
 •  26. 10. 2018 – přihláška na konferenci bez uplatnění slevy.

Více informací: https://www.arcdata.cz/zpravy-a-akce/akce/konference